Goed nieuws! Subsidieregeling praktijkleren ook in 2019 beschikbaar.

Goed nieuws!!!! De subsidieregeling praktijkleren blijft in 2019 bestaan. Over de toekomst van de subsidieregeling volgt op Prinsjesdag meer informatie.  De subsidieregeling praktijkleren heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en leerwerkplaatsen. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding in de praktijk.   Er is sprake van een fors voordeel voor de werkgever... Read More