Nieuws & actualiteiten

Lees hier het nieuws van Zeeland Subsidies

Goed nieuws! Subsidieregeling praktijkleren ook in 2019 beschikbaar.

Goed nieuws!!!! De subsidieregeling praktijkleren blijft in 2019 bestaan. Over de toekomst van de subsidieregeling volgt op Prinsjesdag meer informatie. 

De subsidieregeling praktijkleren heeft als doel het stimuleren van werkgevers tot het bieden van praktijkleerplaatsen en leerwerkplaatsen. De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding in de praktijk.  

Er is sprake van een fors voordeel voor de werkgever als hij een bbl-student een plek aanbiedt. Wat betreft de begeleiding wordt een werkgever daarnaast ondersteund voor de kosten die hij maakt. Zowel vanuit de subsidieregeling Praktijkleren als vaak ook vanuit een sectorfonds van het bedrijfsleven zelf.  

Hoewel de subsidieregeling niet de belangrijkste reden is om praktijkleerplaatsen aan te bieden, lijkt de regeling voor de helft van de werkgevers wel van invloed te zijn op het aantal praktijkleerplaatsen dat zij aanbieden. 

De mate waarin de subsidieregeling effectief is, laat zich moeilijk vaststellen vanwege de diversiteit van het veld en de invloed van de conjunctuur op de ruimte voor praktijkleerplaatsen bij werkgevers.

 Voor het school-, studiejaar 2017/2018 kan een aanvraag worden ingediend tot 17 september 2018. Vanaf het school-, studiejaar 2017/2018 is de regeling uitgebreid. U kunt dan ook in aanmerking komen voor subsidie wanneer u een leerwerkplaats aanbiedt voor het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO), Praktijkonderwijs (PRO) of de entreeopleiding in het voortgezet onderwijs.

 

Zeeland Subsidies kan voor u de complete aanvraag indienen. Wilt u meer weten over deze subsidieregeling? Neem dan contact met ons op via info@zeelandsubsidies.nl