Subsidies voor innovatie

SUBSIDIEREGELINGEN VOOR INNOVATIE

Concept of creating ideas and achievement symbol of aspiration success as two hands holding a group of connected gears shaped as a human head and an open lightbulb as an icon of imagination and innovation.

Hoe kom je aan geld voor innovatie? Er zijn genoeg subsidies die je kunt gebruiken. Veel subsidiepotjes raken niet leeg, omdat ondernemers niet weten dat ze bestaan. Zonde. Daarom een aantal subsidies voor innovatie op een rij. Wilt u meer weten over alle subsidievormen neem dan contact met ons op.

De WBSO is de meest belangrijke subsidie voor innovatie in Nederland. Het is een fiscale stimuleringsregeling voor ondernemers die technisch innovatieve processen, producten of programmatuur gaan ontwikkelen. Het gaat om vernieuwende zaken voor de eigen onderneming. De regeling is erop gericht om het werk dat personeel in een onderneming uitvoert en die het bedrijf in technische zin verder brengt, te ondersteunen. Per medewerker kan dit jaarlijks tussen de 16.000 en 23.000 euro opleveren aan korting op de loonbelasting.

Met het Innovatiefonds MKB+ steunt het ministerie van Economische Zaken snel groeiende, startende ondernemers door (rechtstreeks of via investeringsfondsen) innovatieve plannen te financieren. Ondersteuning vanuit dit innovatiefonds kan helpen om andere financiers over de streep te trekken.

Ook in 2017 stellen het kabinet en de regio’s gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

Naast deze landelijke regelingen zijn er talloze regionale of branchegerichte regelingen en subsidies. Zoek en vraag welke aanvullende subsidies er in jouw provincie, gemeente en branche zijn. Deze regelingen zijn zeer divers; neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.