Overige subsidies voor het MKB

Subsidieregeling Tel mee met Taal.

Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor scholing om de taalvaardigheid van werknemers te verbeteren. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Ook samenwerkingsverbanden kunnen voor deze regeling in aanmerking komen. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 8 deelnemers. Zoals gemeenten, een bibliotheek en een onderwijsinstelling. Zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en peuterspeelzalen kunnen ook deel zijn van deze samenwerking. De groep kan subsidie voor een project aanvragen.

 

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken.

Deze regeling is met ingang van januari 2019 komen te vervallen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu deelt mee dat het totaal beschikbare bedrag aan subsidie (65 miljoen euro) is gebruikt. Er kan dus geen gebruik meer worden gemaakt van deze regeling. Volgens het ministerie zal er geen nieuwe regeling voor verwijderen van asbestdaken komen. Sommige  gemeentes en provincies verstrekken nog wel een subsidie op het verwijderen van asbestdaken. Als u wilt weten welke lokale overheden deze regeling aanbieden, neem dan contact met ons op.