Voorbeelden

Bedrijven en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor een adviseur die hen begeleiding biedt in het kader van Duurzame Inzetbaarheid. De subsidie bedraagt maximaal € 12.500.

Doel van de regeling : Het doel van de regeling is om mensen zo lang mogelijk productief, gemotiveerd en gezond aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid. Projecten in het kader van Duurzame Inzetbaarheid richten zich onder andere op het bevorderen van de vitaliteit, de persoonlijke ontwikkeling, een sociale werkomgeving of flexibele werkvormen.

Subsidiebudget : Het totale beschikbare subsidiebudget bedraagt € 45 miljoen. Dit bedrag wordt in drie aanvraagtijdvakken verleend. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de projectkosten, waarbij de subsidie minimaal € 6.000 en maximaal € 12.500 bedraagt.

Voorwaarden : Aanvragers moeten aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een project duurt maximaal 12 maanden
 • Alleen de directe kosten van de adviseur zijn subsidiabel
 • Het project moet zich richten op één van de vier volgende thema’s:
  1. Het bevorderen van gezond en veilig werken
  2. Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden
  3. Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden
  4. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur

Interesse?

Heeft u interesse in deze subsidieregeling, neem dan contact met ons op via info@zeelandsubsidies.nl voor meer informatie.