Subsidies

 

.

Biedt u leer/werkplaatsen aan op VMBO-, MBO-, of HBO-niveau, heeft u stagiaires in dienst of biedt u andere scholingsactiviteiten aan? Met de subsidie regeling praktlijkleren kunt u aanzienlijk besparen op opleidingskosten voor uw medewerkers. De mogelijkheden verschillen per opleidingsniveau en hangen mede af van de opleidingsrichting en de sector waarin uw organisatie actief is. Deze regeling is voor het schooljaar 2017-2018 gesloten. Vanaf juni 2019 komt deze subsidie beschikbaar voor het schooljaar 2018-2019.

asbest

De overheid had voor  de verwijdering van asbestdaken per 1 januari 2016 een subsidieregeling opgesteld. Voor de subsidieregeling was € 75 miljoen euro beschikbaar. De subsidie is per januari 2019 gestopt wegens uitputting van het beschikbare budget. Volgens het ministerie komt er geen nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken.

d

In het kader van de Energie Investeringsaftrek kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een extra energie investeringsaftrek van 45 % van het geïnvesteerde bedrag in energie besparende maatregelen in 2019. Bij het huidige maximale vennootschapsbelasting tarief van 25% betekent dit een netto voordeel tot 12%. van het investeringsbedrag. Dit voordeel kan oplopen tot 19%.  U mag hierbij b.v. denken aan het aanbrengen van LED-verlichting, dak- en muurisolatie in bestaande gebouwen en zonnepanelen.

Het Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020 is een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten zijn innovatiebevordering en de overgang naar een koolstofarme economie. Het programma is met name gericht op het innovatieve MKB en het versterken van de samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

De Regionale Innovatie Strategie voor Slimme Specialisatie, waarin de doelstellingen van Europa zijn vertaald naar regionale maatschappelijke uitdagingen, lag aan de basis van het OPZuid. Voor het speerpunt innovatiebeordering focust het OPZuid zich op crossovers tussen internationale topclusters onderling (high tech systems, chemie, agrofood) en met nationale  topclusters met internationale potentie (life sciences & health, biobased, logistiek en maintenance). Voor het speerpunt koolstofarme energie ligt de nadruk op slimme uitrol in de bebouwde omgeving.