Subsidies

.

Biedt u leer/werkplaatsen aan op VMBO-, MBO-, of HBO-niveau, heeft u stagiaires in dienst of biedt u andere scholingsactiviteiten aan? Met de subsidie regeling praktlijkleren kunt u aanzienlijk besparen op opleidingskosten voor uw medewerkers. De mogelijkheden verschillen per opleidingsniveau en hangen mede af van de opleidingsrichting en de sector waarin uw organisatie actief is. Deze regeling loopt door tot het schooljaar van 2023.

d

In het kader van de Energie Investeringsaftrek kunnen ondernemers in aanmerking komen voor een extra energie investeringsaftrek van 45,5 % van het geïnvesteerde bedrag in energie besparende maatregelen in 2021. Bij het huidige maximale vennootschapsbelasting tarief van 25% betekent dit een netto voordeel tot 12%. van het investeringsbedrag. Dit voordeel kan oplopen tot 19%.  U mag hierbij b.v. denken aan het aanbrengen van LED-verlichting, dak- en muurisolatie in bestaande gebouwen en zonnepanelen.

Alle mkb-ondernemers kunnen deelnemen aan het nieuwe subsidieprogramma SLIM. Voor ondernemers actief in de landbouw, horeca en recreatiesector geldt dat ook grootbedrijven mogen deelnemen en dat meedoen als samenwerkingsverband ook een optie is. Als deelnemer van een samenwerkingsverband kunnen naast twee mkb-bedrijven ook werkgevers- en werknemersverenigingen, onderwijsinstellingen en een O&O- fonds (een stichting die door sociale partners bestuurd wordt) meedoen. De start van het initiatief moet uiterlijk binnen zes maanden na het sluiten van het tijdvak plaatsvinden. Een project waarvoor een mkb-onderneming subsidie aanvraagt mag maximaal twaalf maanden duren. Een project uitgevoerd door een grootbedrijf of samenwerkingsverband mag maximaal 24 maanden in beslag nemen.  

Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor enkelvoudige bedrijven bedraagt maximaal € 25.000. Voor samenwerkingsverbanden kan de subsidie oplopen tot maximaal € 500.000. In 2021 is een budget van € 30 miljoen beschikbaar voor enkelvoudige aanvragen, € 17,5 miljoen voor samenwerkingsverbanden en € 1,2 miljoen voor grootbedrijven.

De SLIM-subsidie kent in 2021 verschillende openstellingen. Ben u mkb-ondernemer? Dan kunt u subsidie aanvragen van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. G

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening van het budget vindt loting plaats onder alle gedurende het volledige tijdvak ingediende aanvragen.