Nieuws & actualiteiten

Lees hier het nieuws van Zeeland Subsidies

ZONNEPANELEN EROP? HEERLIJKE WITLOF ALS RESULTAAT!

Jonge landbouwers kunnen vanaf december 2017 voor de 3e keer subsidie aanvragen in het kader van de Jonge Landbouwersregelingn. In overleg met het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) is een investeringslijst samengesteld, toegespitst op de wensen van jonge boeren.

De subsidieregeling is onderdeel van het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) en loopt via de provincies. Meer informatie over deze regeling volgt eind oktober.

De landbouwsector is van groot belang voor Nederland. De overheid stimuleert en ondersteunt landbouwers jonger dan 41 jaar. Met de subsidie Jonge landbouwers kunnen ondernemers investeren in gebouwen, machines en verplaatsbare installaties. Zo kunnen zij beter inspelen op marktontwikkelingen en wensen van de samenleving.

“De landbouwsector is belangrijk voor Nederland”, aldus gedeputeerde Jo-Annes de Bat. “En Zeeland is een agrarische provincie. De basis van deze subsidie wordt gelegd door geld uit een Europees programma en provincie Zeeland verdubbelt dat bedrag. Die steun is erg welkom bij jonge landbouwers, zeker in die moeilijke eerste jaren waarin veel geïnvesteerd moet worden.” Tijdens de rondleiding over het bedrijf van Vermue wordt duidelijk dat de gedeputeerde goed op de hoogte is van wat er in de landbouwwereld speelt. “Ik ben zelf een boerenzoon. Geef me een trekker en ik rijd er zo op weg.”

Bij de familie Vermue in Kwadendamme zijn ze geïnstalleerd: 324 zonnepanelen op het dak van de landbouwschuur. Hard nodig om de vele energie op te wekken die gebruikt wordt voor de koeling van witlofwortels. Andre Vermue ontving hiervoor een flinke bijdrage uit de regeling voor Jonge Landbouwers.

In juli ontvingen 12 jonge Zeeuwse landbouwers in totaal Є  212.044 uit handen van de provincie. Heeft u de regeling gemist? In december is er een nieuwe openstelling van deze subsidievorm.

Meer weten? Neem dan contact met ons op via info@zeelandsubsidies.nl