Nieuws & actualiteiten

Lees hier het nieuws van Zeeland Subsidies

PROVINCIALE IMPULS WONEN. SUBSIDIE VOOR UW (SLOOP-)WONING?

                              

 

De Provinciale Impuls Wonen is een regeling voor huizenbezitters die subsidie verstrekt om hun oude woning te slopen, samen te voegen of bloksgewijs te renoveren met een minimum van drie aaneengesloten rijwoningen. Projecten waarbij verouderde sociale huurwoningen worden gesloopt en er geen of minder woningen voor teruggebouwd worden komen ook in aanmerking. Particulieren, gemeenten, bedrijven, stichtingen corporaties kunnen subsidie aanvragen.

De zesde subsidieronde van Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 19 juni 2017 open voor aanvragen. Met een financiële bijdrage vanuit de PIW zijn de afgelopen jaren 107 slecht verkoopbare particuliere woningen gesloopt of samengevoegd. Ook zijn er honderden sociale huurwoningen gesloopt en minder teruggebouwd. Wie in aanmerking wil komen voor subsidie, kan tot en met 3 september 2017 een aanvraag indienen.

Voor deze subsidieronde is een bedrag van € 1.560.000 beschikbaar. De Provinciale Impuls Wonen is bedoeld om de particuliere woningvoorraad gereed te maken voor de toekomst. Omdat de aanpak van de particuliere woningvoorraad een nieuw probleem is, zijn nieuwe innovatieve oplossingen nodig. De Provincie Zeeland ziet het uit de markt nemen van particuliere woningen (door sloop, samenvoeging of anderszins) als de moeilijkste opgave bij de herstructurering en wil hier prioriteit aan geven

Zeeuwse huiseigenaren hebben door de kredietcrisis en veranderingen in de bevolkingssamenstelling minder zekerheid over de waarde van hun woning. Met deze regeling willen we het overschot aan oude woningen, die niet meer aan de moderne eisen voldoen, verminderen. Hierdoor kunnen huizen weer in waarde gaan stijgen en neemt de kwaliteit van de huizenmarkt en de leefbaarheid voor de omgeving en omwonenden toe.

 Het project moet binnen een jaar na beëindiging van de openstellingsperiode voor de indiening van de aanvraag voor subsidie zijn gestart en binnen 3 jaar (eveneens na beëindiging van deze openstellingsperiode) zijn afgerond. Dit betekent dat grootschalige projecten met een lange looptijd en projecten met een lange planologische procedure in het vooruitzicht, niet in aanmerking kunnen komen. Bij de beoordeling moet het mogelijk zijn binnen een jaar fysiek aan te vangen met het project. Bij verdunning van de sociale voorraad geldt de aankondiging van de sloop bij de bewoners als startsein van het project.

Deze subsidieaanvraag kan voor u door Zeeland Subsidies worden aangevraagd. Wilt u weten hoe? Neem dan contact met ons op.