Nieuws & actualiteiten

Lees hier het nieuws van Zeeland Subsidies

Over 1 week weer subsidie aanvragen.

Vanaf 2 juni 2017 kan de Subsidieregeling Praktijkleren worden aangevraagd. De subsidie wordt verstrekt als stimulering om leerlingen op te leiden. Het maximale bedrag van deze subsidie is 2700 euro per leerling per jaar.

Een terugblik op de afgelopen jaren leert dat voor een op de zeven leerlingen die wel in aanmerking komen, geen subsidie is aangevraagd. Dat is zonde voor de bedrijven die nu een welkome aanvulling op de kosten van leerlingbegeleiding zijn misgelopen.

Hoe weet u of u gebruik kunt maken van deze subsidiemaatregel? Zeeland Subsidies kan voor u de subsidie aanvragen en u ondersteunen bij de verantwoording en administratie van de aanvraag.

Voor de  +/- 13.000 leerlingen waarvoor geen subsidie is aangevraagd, is gebleken dat met name de uitgebreide verantwoording de reden is van het niet indienen van de subsidieaanvraag. Ook voor leerlingen buiten het primaire proces wordt vaak geen aanvraag ingediend.

Er is een budget van 205 miljoen euro per jaar beschikbaar voor deze subsidievorm. Ook als dit jaar het aantal leerlingen waarvoor subsidie wordt aangevraagd stijgt, is de kans nog steeds groot dat het maximale bedrag van 2700 euro per leerling kan worden gehonoreerd.

Wilt u zeker zijn dat u de Subsidieregeling Praktijkleren maximaal benut? Neem dan snel contact op met Zeeland Subsidies.

Zeeland Subsidies: laat geen geld liggen!