Nieuws & actualiteiten

Lees hier het nieuws van Zeeland Subsidies

Subsidieregeling praktijkleren uitgebreid !

Praktijkopleider en student
Minister Bussemaker van OCW heeft de Subsidieregeling praktijkleren met ingang van schooljaar 2017-2018 uitgebreid voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding. De regeling voor erkende leerbedrijven die studenten een leerbaan aanbieden was eerder alleen bestemd voor het vmbo, mbo en hbo.

De regeling wordt uitgebreid omdat begeleiding op de werkvloer van leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs en praktijkonderwijs vergelijkbaar is met begeleiding van vmbo-leerlingen die nu al onder de regeling vallen. Voor de leerlingen gelden dezelfde voorwaarden als voor leerlingen in het vmbo.

Biedt u in het nieuwe schooljaar een leerling van het speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs of uit de entreeopleiding een leerbaan aan, dan kunt u in aanmerking komen voor een subsidie van maximaal 2700 euro per leerling per leerjaar.

Ook als een deelnemer gedurende het schooljaar stopt, krijgt u naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die u heeft gemaakt voor de begeleiding. U hoeft dus geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen.

Wilt u meer weten over deze regeling, neem dan contact met ons op.