Nieuws & actualiteiten

Lees hier het nieuws van Zeeland Subsidies

Subsidie verwijdering asbestdaken mogelijk via lokale overheden.

De Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken had als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput. De regeling is per januari 2019 gesloten. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. Het ziet er niet naar uit dat er een nieuwe landelijke regeling komt.

Wel bieden sommige lokale overheden zoals provincies en gemeenten nog wel de mogelijkheid om subsidie aan te vragen voor het verwijderen van asbestdaken. Wilt u weten welke provincies en/of gemeenten? Neem dan contact met ons op.