Subsidie verwijdering asbestdaken mogelijk via lokale overheden.

De Subsidieregeling verwijdering Asbestdaken had als oogmerk om het verwijderen van asbestdaken te stimuleren. Voor de regeling was een budget van € 75 miljoen beschikbaar. Dit budget is inmiddels uitgeput. De regeling is per januari 2019 gesloten. Subsidie aanvragen is niet meer mogelijk. Het ziet er niet naar uit dat er een nieuwe landelijke regeling komt. Wel... Read More