Subsidieregeling praktijkleren uitgebreid !

Minister Bussemaker van OCW heeft de Subsidieregeling praktijkleren met ingang van schooljaar 2017-2018 uitgebreid voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs, het praktijkonderwijs en de entreeopleiding. De regeling voor erkende leerbedrijven die studenten een leerbaan aanbieden was eerder alleen bestemd voor het vmbo, mbo en hbo. De regeling wordt uitgebreid omdat begeleiding op de werkvloer... Read More