Voorbeelden

Via de Subsidieregeling praktijkleren stelt het ministerie van OCW subsidie beschikbaar voor praktijkleerplaatsen. Bedrijven die een leerling hebben die een VMBO, MBO-BBL of HBOtraject volgt, kunnen in aanmerking komen voor deze subsidievorm. Deze regeling is in het leven geroepen om bedrijven te stimuleren leerlingen in hun bedrijf op te nemen. Voor het VMBO geldt dat de opleiding moet worden gevolgd in de vorm van een leer-werktraject. Een HBO-student waarvoor u de subsidie aan wilt vragen moet een opleiding volgen in een technische richting. Het gaat dan over leerwerkplaatsen in het schooljaar 2017-2018.

Bedrijven die hiervan willen gebruikmaken, kunnen van 2 juni tot en met 15 september subsidie aanvragen. Net als in 2017 is ook voor het nieuwe schooljaar 205 miljoen euro beschikbaar, waarbij de subsidie voor een volledige praktijkleerplaats kan oplopen tot 2.700 euro. In het schooljaar 2017-2018 zal ook voor leerlingen van de praktijkscholen een zelfde subsidiemogelijkheid zijn.

Heeft u voor het schooljaar 2017-2018 al een MBO-BBL leerling in dienst of overweegt u deze binnenkort in dienst te nemen? Neem dan snel contact met ons op zodat alle aan te leveren documenten tijdig worden opgesteld. Denk daarbij aan gemaakte praktijkopdrachten, functioneringsgesprekken en aanwezigheidsregistratie.

garage2   praktijkleren   haven
Wilt u meer weten over de Subsidieregeling Praktijkleren of wilt u ondersteuning bij het inrichten en volledig maken van de opleidingsdossiers, neem gerust contact met ons op.