Subsidies voor (duurzaam) personeel

 

 

 Duurzameinzetbaarheid

De EU en de Nederlandse overheid willen mensen langer aan het werk houden en de arbeidsproductiviteit van de werkenden vergroten. Daarom is de subsidieregeling ESF Duurzame Inzetbaarheid in het leven geroepen. Hiermee werkgevers subsidie kunnen ontvangen voor activiteiten die een positief effect hebben op de arbeidsmobiliteit van werknemers. Bedrijven kunnen subsidie ontvangen voor het inhuren van een extern adviseur.  Hieronder vindt u enkele voorbeelden van het gebruik van de Subsidie Duurzame Inzetbaarheid.

Het gaat er om dat u inspeelt op de talenten van zo veel mogelijk mensen, zodat ze opnieuw  ontdekken wat ze leuk vinden in hun werk, en hoe het bedrijf dat ‘leuke’ er in kan stoppen.

  • Een HR-directeur heeft succes gehad met ‘vertalen’ van werkgeluk en vitaliteit naar sociaal innovatief HR-beleid.
  • Een directeur van een grote vervoersmaatschappij ontdekte hoe je belemmerend gedrag kunt omzetten in werkgeluk, zodat meer mensen met hernieuwd plezier naar hun werk gaan.
  • De ontwikkeling van medewerkers is een belangrijke pijler onder de groei van een holding van garagebedrijven. Met behulp van de ESF-subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid kunnen het bedrijf en haar medewerkers beter aansluiten op de wensen uit de omgeving. Hierdoor ontstaat een meer competentiegerichte organisatie. Tevens biedt dit nieuwe mogelijkheden voor medewerkers.
  • De markt van museumbezoek verandert sterk. De kwaliteit van haar medewerkers  is dan van doorslaggevend belang om onderscheidend te blijven. Vooralsnog is dit ook de reden waarom het goed gaat met het museum. Zowel managementteam als medewerkers zijn er van overtuigd dat de manier van werken moet veranderen om dit te borgen voor de toekomst.

 

In het najaar van 2017 wordt ESF Duurzame Inzetbaarheid opnieuw opengesteld. U heeft nu ruimschoots de tijd om na te denken over uw project. Wij zijn u graag van dienst met het opzetten van een project voor Duurzame Inzetbaarheid.