Overige subsidies voor het MKB

Subsidieregeling Tel mee met Taal.

Werkgevers kunnen een subsidie aanvragen voor scholing om de taalvaardigheid van werknemers te verbeteren. Het gaat daarbij om taalbeheersing op de werkvloer (lezen, luisteren, spreken en schrijven). Maar ook rekenvaardigheden en online taalvaardigheid kunnen hier onder vallen. Een werkgever kan subsidie aanvragen voor meerdere opleidingstrajecten of cursistengroepen tegelijk.

Ook samenwerkingsverbanden kunnen voor deze regeling in aanmerking komen. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 8 deelnemers. Zoals gemeenten, een bibliotheek en een onderwijsinstelling. Zorginstellingen, vrijwilligersorganisaties en peuterspeelzalen kunnen ook deel zijn van deze samenwerking. De groep kan subsidie voor een project aanvragen.

 

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken.

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken vanaf 2016 tot en met 2019. Waarom? Asbestdaken verweren in de buitenlucht waardoor er asbestvezels vrijkomen in de leefomgeving. Om het risico voor de gezondheid te beperken is het houden van asbestdaken vanaf 1 januari 2024 verboden. De overheidssubsidie bedraagt € 4,50 per m2, ook diverse gemeentes en provincies verstrekken een extra subsidie op het verwijderen van asbestdaken.